-> WWW.ESCAD.CZ Wonderware System Integrator Information-> SAIA Burgess PCD Home Page 

Multifunkční panely operačních sálů

VJM.MOS.R3 WIT.MOS.R2
Dotykový panel s úhlopříčkou 5,7" (14,5 cm) a větší, pokrývající všechny potřebné funkce v přehledném zobrazení.
Vzhledem k využití JAVA (Virtual Machine) technologie a absenci PC techniky je docíleno vysoké spolehlivosti v provozu.
Cenově velmi zajímavé řešení.
Dotykový panel s úhlopříčkou 17" (43 cm) a větší, pokrývající všechny potřebné funkce s vyšší úrovní a rozsahem grafického zobrazení.
Vzhledem k využití SCADA technologie InTouch firmy Wonderware jde o léty prověřený vizualizační systém, který využívají větší nemocnice.
(Např.: IKEM Praha, FTNsP Praha, ÚVN Praha).
Procesní data jsou měřena a poskytována pomocí programovatelných stanic PCD švýcarského výrobce SAIA Burgess.
PANEL_VJM.MOS.R3_A4.pdf PANEL_WIT.MOS.R2_A4.pdf
Přehled funkcí VJM.MOS.R3 (PDF) Přehled funkcí WIT.MOS.R2 (PDF)
Určení:
1. Přehledné poskytování technických informací personálu operačních sálů
2. Ovládání techniky prostředí v prostoru operačního sálu
3. Ovládání osvětlení laminárních polí, operačních lamp atd. 
4. Přesný čas, stopky, časovače pro potřeby personálu operačních sálů
5. Signalizace stavů klinických i provozních alarmů
6. Přehledné informace o stavu ZIS, VDO, DO
7. Zvuková signalizace podle ČSN EN 60601-1-8:2007
8. Další funkce zajišťující bezpečný provoz techniky operačního sálu
 
Pro další informace kontaktujte ESCAD, a.s.  - Kontakty

© 2010, 2011 ESCAD®, Corp. Všechna práva vyhrazena.
ESCAD, a.s. www.escad.cz